Pengurus NM MA NIPA Rakha 2013Pengurus NM MA NIPA Rakha 2013
Pelindung: Kepala MA NIPA Rakha Amuntai
Pembina: Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan

Ketua: Muhammad Abraar
Wakil Ketua: Ahmad Saidi
Sekretaris: Muhammad Nafis
Wakil Sekretaris: Ahmad Zaki Yusuf
Bendahara: Abdul Rasyid

Seksi-Seksi:

Pendidikan:
1.       Ahmad Muzakki Ihsan
2.       Zainur Rahim
3.       Ndaro Anggar Jito

Kebersihan
1.       Khairullah
2.       Ahmad Kusasi
3.       Muhammad Syafi’i
4.       Ahmad Nafarin
5.       A. Ridha Maki

Keamanan
1.       M. Abdullah Mustamani
2.       Ismail Mz
3.       M. Noor Hadi
4.       Syahidin AM
5.       Ramadhana

Keagamaan
1.       Muhammad Ridha
2.       Muhammad Shadiq
3.       Muhammad Lamri
4.       Muhammad Habib Al-Mubaraky

Olahraga
1.       Fajar Kurniawan
2.       Muhammad Anshari
3.       Muhammad Subhan

Kepramukaan
1.       Andrianor
2.       Ahmad Rusadi
3.       Zainal Fahri

Keterampilan
1.       Muhrani
2.       Muhammad Ibnul Amin
3.       Abdul Ghani

Dokumentasi
1.       Abdussalam
2.       Nor Hidayat
3.       Muhammad Zaini
4.       Swandi

Perlengkapan
1.       Muhammad Sidik
2.       Murjani
3.       Rizqi Teguh Pangestu
4.       Ahmad Solehan

Humas
1.       M. Ali Maksum
2.       M. Zikrillah